top of page

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Współadministratorami danych osobowych jest Agencjea Pracy Tymczasowej:  PUR Montage sp. z o.o. , Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów oraz PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH, Hainsberger Straße 10b, 01159 Dresden. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: praca@pur-montage.pl

1) Dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 22¹ k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez PUR Montage sp. z o.o.

2) Dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla PUR Montage sp. z o.o. oraz PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie: PUR Montage sp. z o.o. ,Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów

5) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@pur-montage.pl albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie PUR Montage sp. z o.o., Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

6) Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 22¹ k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

9) Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

bottom of page