top of page

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.pur-montage.pl

Strona internetowa www.pur-montage.pl jest prowadzona przez PUR Montage sp. z o.o. , Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: praca@pur-montage.pl

 

Dla spółki PUR Montage Sp. Z.o.o ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz nieustannie dąży do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

 

Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych jest spółka: PUR Montage sp. z o.o., Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów oraz PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH, Hainsberger Straße 10b, 01159 Dresden

Współadministratorzy będą realizować wspólny cel przetwarzania jakim jest prowadzenie działań marketingowych i zapewnienie możliwości wstępnej komunikacji z zainteresowanymi osobami, za pośrednictwem strony internetowej. Podmiotem, który będzie zawierał umowy i wykonywał czynności przetwarzania niezbędne do realizacji określonego przez Współadministratorów celu będzie PUR Montage sp. z o.o., Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów

 

1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe – to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przez Współadministratorów przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Rzetelności i legalności – co oznacza, że dane przetwarzane będą uczciwie, zgodnie z prawidłowo zidentyfikowanymi, zgodnymi z RODO podstawami prawnymi, adekwatnymi dla poszczególnych czynności przetwarzania. Współadministratorzy identyfikują i określają właściwą dla poszczególnej czynności przetwarzania podstawę prawną.

 2.  Przejrzystości – co oznacza, że podmioty danych są w sposób przejrzysty, przystępny i zrozumiały informowane o tym kto, na jakiej podstawie, w jakim celu, w jakim zakresie i jak długo będzie przetwarzała ich dane. Podmioty danych są ponadto informowane o : odbiorcach danych, przysługujących im prawach i sposobie ich realizacji oraz o tym, czy dane będą przekazywane do krajów znajdujących się poza UE i czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i jeśli tak, jaki będzie to miało wpływ na sytuację podmiotu danych. Współadministratorzy zapewniają, że obowiązek informacyjny spełniany będzie:

 3. W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w momencie ich zbierania,

 4. W przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w ciągu 30 dni od ich pozyskania

 • Ograniczenia celu – co oznacza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz że nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 • Minimalizacji danych – co oznacza, że dane są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne by osiągnąć cel, dla którego są przetwarzane.

 • Prawidłowości – co oznacza, że przetwarzane dane są poprawne, zgodne z prawdą a w razie potrzeby podlegają

 • Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że dane będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są przetwarzane.

 • Integralności i poufności – co oznacza, że dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo a w szczególności w sposób zapewniający ochronę przed: przypadkową lub nieautoryzowaną utratą, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Współadministratorzy opracowali system ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zdefiniowanych w ich organizacji ryzyk, na które narażone są przetwarzane dane (risk based approach).

 

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 

a) Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę (wypełniają pola rejestracyjne – formularze rejestracyjne) bądź wyrażają swoją zgodę, stajecie się Państwo Użytkownikiem naszej strony a  Współadministratorzy przetwarzają dostarczone przez Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania tych danych, podajemy Państwu w momencie zbierania tych danych, w odrębnych klauzulach informacyjnych.

b) Pliki cookies i dane automatycznie zapisywane w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej oraz w celu dostarczenia Państwu informacji o ofercie handlowej na naszej stronie, Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, po to, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony internetowej . Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy zgody Użytkownika.

O wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie innych, niż niezbędne do korzystania ze strony internetowej, będziecie Państwo proszeni za pośrednictwem banneru wyświetlającego się na stronie internetowej. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe. Macie Państwo możliwość dokonania ustawień zgodnie z którym, możliwe będzie tylko używanie niezbędnych plików cookies. W każdym momencie możecie wycofać zgodę, poprzez zmianę w ustawieniach Waszej przeglądarki.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies.

 

 

 

4. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

a) Wypełnianie formularzy na stronie internetowej (dla kandydatów i innych osób zainteresowanych ofertą

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane po wypełnieniu przez Państwa formularzy znajdujących się na stronie, dzięki którym będziecie mieli możliwość zapisania się do naszej bazy kandydatów albo będziecie mogli uzyskać informacje których oczekujecie, przed nawiązaniem współpracy z nami. Podstawy prawne przetwarzania podajemy Państwu za każdym razem, kiedy zbieramy od Państwa dane w klauzulach informacyjnych, z którymi bez trudu możecie się zapoznać podczas wypełniania formularzy.

b) Korzystanie ze strony internetowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta na stronie www.pur-montage.pl była w najwyższym stopniu dla Państwa przejrzysta oraz przyjemna. Z tego powodu przetwarzamy posiadane Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, pików cookies czy częstotliwości odwiedzin strony i analizy wykorzystywanych usług. O ile nie określono inaczej w poniższych przepisach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w postaci zapewnienia Państwu najbardziej możliwe najbardziej atrakcyjnych treści w ramach strony internetowej).

 

5. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie możliwości wstępnej komunikacji a także prowadzenie działań marketingowych wobec użytkowników strony – o ile wyrażą oni na to odrębną zgodę. Wstępna komunikacja polega na tym, że umożliwiamy Państwu wypełnienie formularzy, za pośrednictwem których przekazujecie nam swoje dane, które są nam niezbędne abyśmy mogli nawiązać współpracę. Przy każdym formularzu odrębnie spełniamy obowiązki informacyjne tak, abyście mieli Państwo pełną i przejrzystą informację o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

7. Systemy używane dla celów analizowania strony internetowej i aplikacji

 

a) Warunki ogólne

Chcemy, aby nasza strona internetowa www.pur-montage.pl  była zaprojektowana w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości wykorzystujemy nowoczesne narzędzia marketingowe, które umożliwiają nam monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi do monitoringu sieci używamy do gromadzenia następujących danych:

 1. Kiedy i jak często odwiedzacie nasza stronę?

 2. Jakie usługi oferowane poprzez aplikację są najczęściej wybierane?

 3. Jakie osoby korzystają ze strony i aplikacji (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)

Wszystkie powyższe dane są danymi zbiorczymi i nie używamy ich nigdy w celu identyfikacji osoby fizycznej.

Na podstawie tych informacji zestawiamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Które treści są w szczególności atrakcyjne dla użytkowników naszej strony internetowej?

 2. Które usługi są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników?

 3. Jakie usługi powinniśmy oferować naszym użytkownikom.

W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 4.b powyżej. Na ich podstawie są pod pseudonimem tworzone są anonimowe profile użytkowników, w których przechowujemy dane.

8. Google Analytics.

 

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

9. Google Ads / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google Ads w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google”). Remarketing w systemie Google Ads jest funkcją, która po zaimplementowaniu odpowiedniego kodu w witrynie pozwala na stworzenie spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google w celu stworzenia targetowanych na Państwa potrzeby reklam. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookie gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej urządzenia, a nie danych osobowych; dane osobowe nie są przechowywane. Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Ads oraz poltyki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

10. Google Ads / Śledzenie konwersji

Administrator korzysta z systemu reklamowego Google Ads, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”), i możliwości, które daje ten system w zakresie śledzenia konwersji. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google Ads zapisze w przeglądarce plik cookie, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie. Pliki te przestają być aktywne po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli w trakcie aktywności plików cookie odwiedzą Państwo strony witryny reklamodawcy, Google i reklamodawca otrzymają informacje, że reklama została wyświetlona. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają Państwo żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Ads oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

 

11. Hub Spot

Administrator korzysta z systemu Hub Spot dostarczanego przez Businessweb wykorzystując pełnię możliwości, jakie daje system, w tym z funkcji profilowania. Pełna informacja na temat polityki prywatności systemu znajduje się na stronie: Polityka prywatności – BusinessWeb

 

12. Facebook Pixel

Administrator korzysta z usługi Piksel Facebook w celu pomiaru skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie oraz profilowania i remarketingu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie piksela Faceboooka znajdują się tutaj: Ustawienia plików cookie piksela Facebooka

 

13. Linkedin Insight Tag

 1. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Maksymalny czas, przez który przechowujemy dane to 24 miesiące. Po tym czasie pliki cookie są automatycznie usuwane, warunkiem automatycznego usunięcia jest ponowna wizyta na stronie Contrain.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywanie danych, podawanych bezpośrednio przez Państwa w celu wypełnienia formularzy dla kandydatów i formularzy kontaktowych, są Państwu podawane w klauzulach informacyjnych z którymi w łatwy sposób możecie się zapoznać w momencie podawania swoich danych.

14. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11.08.2022

bottom of page