top of page

Інформація про обробку персональних даних

Повідомляємо, що спільними розпорядниками персональних даних є Агенство тимчасового працевлаштування: PUR Montage sp. z o.o. , Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów та PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH, Hainsberger Straße 10b, 01159 Dresden. Ви можете зв’язатися з нами за такою електронною адресою: praca@pur-montage.pl

 

1) Дані оброблятимуться на підставі вашої згоди та відповідно до ст. 22¹ к.п. з метою набору персоналу, проведеного компанією PUR Montage sp. z o. o.

 

2) Дані будуть розкриті надавачам послуг, тим які надають підтримку ІТ-системам, і компаніям, що надають послуги з управління персоналом і нарахування заробітної плати для PUR Montage sp. z o.o. і PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH

 

          3) Персональні дані зберігатимуться протягом 24 місяців

 

4) Ви маєте право отримати доступ до своїх персональних даних, виправити їх, видалити чи обмежити обробку, а також право передати дані іншому адміністратору. Ваші запити можна надсилати на вказану вище адресу електронної пошти або особисто в головному офісі: PUR Montage sp. z o.o. ,Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów

 

5) Ви маєте право у будь-який час відкликати згоду на подальшу обробку ваших персональних даних. Заяву про відкликання згоди слід надіслати в електронному вигляді на електронну адресу: praca@pur-montage.pl або надіслати безпосередньо до головного офісу PUR Montage sp.z o.o., Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów. Якщо згоду буде відкликано, обробка даних, проведена до подання заяви, буде повністю законною.

 

6) Надання персональних даних у межах, описаних у ст. 22¹ к.п. є обов’язковим, в інших випадках воно є добровільним і є необхідною умовою для участі в процесах найму, що проводяться спільними розпорядниками. Ненадання персональних даних робить неможливим участь у процесах найму, які проводять спільні розпорядникі.

 

7) Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який здійснює нагляд за законністю та правильністю обробки персональних даних.

 

8) Ваші дані не будуть передані до країн за межами ЄС або до міжнародних організацій

 

9) Жодні автоматизовані рішення щодо ваших персональних даних не прийматимуться (рішення без втручання людини), а також вони не підлягатимуть профілюванню.

1) Dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 22¹ k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez PUR Montage sp. z o.o.

2) Dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla PUR Montage sp. z o.o. oraz PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie: PUR Montage sp. z o.o. ,Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów

5) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.wojcieszak@pur-montage.pl albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie PUR Montage sp. z o.o., Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

6) Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 22¹ k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

9) Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

bottom of page